Over Hej ‘t al heurd

Dorpskrant Hej ‘t al heurd is een uitgave van enkele vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek in samenwerking met dorpsbelangen en is bedoeld om de Nieuw Schoonebeekse bevolking op de hoogte te houden van de activiteiten, nieuwtjes, dorpsbelangen etc. Hej ‘t al heurd wordt huis aan huis in Nieuw Schoonebeek verspreid.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden kopij aan te passen aan de opzet en beschikbare ruimte in het blad.
Hej ‘t al heurd wordt eens in de 2 maanden verspreid en op deze website geplaatst voor belangstellenden buiten Nieuw Schoonebeek.

Kopij kan een maand voor de volgende editie worden ingeleverd op het redactieadres, via email (Klik hier) of via onderstaand formulier.

Stuur ons een berichtje of kopij.

12 + 2 =