De bezoeker heeft voor het betreden van het feesttreinterrein kennis genomen van de huisregels en conformeert zich aan de gestelde huisregels.

Klik hiernaast op de diverse categorieën

 

 

ALGEMEEN
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade
 • Op en rondom de feestterrein zijn beveiligingscamera’s aanwezig die continu opnames maken ter bevordering van de veiligheid. Wanneer politie of Justitie daarom verzoekt zullen camerabeelden binnen 72 uur worden afgegeven. Bezoekers die het terrein betreden, gaan hier automatisch mee akkoord.
 • Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de organisatie. De bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het terrein en met tijdens activiteiten buiten het terrein beeld- en/of geluidsopnamen kunnen worden gemaakt van bezoekers en dat deze kunnen worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.
TOEGANG
 • Toegang tot het terrein onder 16 jaar alleen onder begeleiding van 18+,
 • Toegang tot het terrein van het volksfeest is geheel op eigen risico van de bezoeker. de Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.
 • Bezoekers dienen zich ten alle tijden te kunnen legitimeren bij de beveiliging en organisatie. Bezoekers die hieraan niet kunnen/willen voldoen zullen geen toegang krijgen tot de feesttent, het terrein, of de toegang hierbinnen worden ontzegt.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs
 • Het is bezoekers niet toegestaan om glaswerk en/of blikjes de feesttent binnen te brengen.
 • Het is bezoekers niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren de feesttent binnen te brengen.
 • Bezoekers die de feestterrein betreden, stemmen automatisch in met visitatie/fouillering. Het is de bezoeker verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen. U dient de aanwijzingen hiertoe van de beveiliging op te volgen. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek behoudt zich het recht voor om bezoekers welke geen volledige medewerking willen verlenen de (verdere) toegang tot het Volksfeest te ontzeggen.
 • Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de bezoeker (verdere) toegang tot het terein te ontzeggen.
GEDRAG
 • Het Volksfeest behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang tot het terrein te weigeren/ontzeggen.
 • Het is de bezoeker verboden om voorwerpen het terrein binnen te brengen welke als vuur-, slag-, steek- en/of stootwapen kunnen dienen.
 • Het is bezoekers niet toegestaan om met voorwerpen/drank etc. te gooien op het terrein of in de feesttent.
 • Het is bezoekers niet toegestaan om spuitbussen, vloeistoffen, vuurwerk en/of ander explosief materiaal het terrein op te brengen.
 • Het is bezoekers verplicht om correcte kleding te dragen. De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers, welke aanstootgevende kleding dragen, de (verdere) toegang te ontzeggen. Restitutie van eventueel toegangsbewijs zal niet plaatsvinden.
 • Het is bezoekers niet toegestaan zich in afgezette en/of afgesloten gedeeltes naast, achter of op het terrein te begeven.
 • Het is de bezoeker binnen en rondom het terrein verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Het is de bezoeker op en rondom het terrein verboden zich in woord, gebaar of geschrift schuldig te maken aan seksuele intimidatie en/of discriminatie.
 • Bij ordeverstoring binnen en rondom het evenemententerrein wordt handelend opgetreden door de beveiliging. In geval van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld.
 • De bezoeker dient zich bij/tijdens calamiteiten te houden aan de instructies van de beveiliging, BHV en/of medewerkers van Stichting het Volksfeest.
 • De bezoeker die schade toebrengt aan eigendommen van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek of omgeving zal voor de ontstane schade/kosten aansprakelijk worden gesteld. Er zal tevens aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Het is de bezoeker verboden om op podia, stellages of andere objecten op het terrein of in de feesttent te beklimmen.
 • De bezoeker dient het terrein rustig te verlaten. Denk alstublieft aan de omwonenden. Laat het ook voor hun een feest zijn en blijven!
GELD/MUNTEN
 • Helaas is op het feestterrein pinnen niet mogelijk. Iedereen wordt verzocht voldoende contant geld mee te nemen.
 • De dichtstbijzijnde pinautomaat is gevestigd aan de Europaweg op 200 meter lopen vanaf het evenemententerrein.
 • Bezoekers dienen consumpties af te rekenen met geldige consumptiemunten van Volksfeest Nieuw Schoonebeek 2015. Deze zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa’s in bij feesttent. Gekochte consumptiemunten zijn tot 01:00 uur in nacht van zondag 19 op maandag 20 juli 2015 in te wisselen.
ALCOHOL/CONSUMPTIES
 • Op het terrein wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Het is niet toegestaan om de verkopers van alcoholische dranken of de organisatie te misleiden op welke manier dan ook. Bij overtreding wordt de toegang tot het feestterrein voor onbepaalde tijd ontzegd.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven of te verkopen. Bij overtreding wordt de toegang tot het feestterrein voor onbepaalde tijd ontzegd.
 • Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.
 • Bekers en etenswaren mogen niet worden meegenomen buiten het evenemententerrein.
ROKEN/DRUGS
 • In de tent en nabij de ingang van de tent geldt een algeheel rookverbod.  Roken mag buiten de tent en op een passende afstand van de ingang, kassa en catering.
 • Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het gebruik en de handel in drugs van toepassing.
 • Het is ten strengste verboden om op en rondom het evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten of te verhandelen.
 • Het is de bezoeker verboden om binnen en rondom het terrein verdovende middelen in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen.
 • Bij aantreffen van verboden middelen bij de bezoeker wordt overgegaan tot aanhouding. De aangetroffen middelen zullen worden veiliggesteld. De bezoeker en middelen worden overgedragen aan de politie.
OVERIG
 • Gebruik van de fietsenstalling en garderobe zijn geheel op eigen risico van de bezoeker.
 • Het is de bezoeker verboden om promotie te maken voor andere evenementen tenzij van te voren aangemeld en met toestemming van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek.
 • In geval van afgelasting door overmacht zal er geen entreegeld gerestitueerd worden.

 

Alle gevallen waarin eerdergenoemde regels en bepalingen niet voorzien zal Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek Nieuw Schoonebeek beslissen.