Vergeet carnaval, vier Volksfeest! DVHN 13-05-2014

Nieuw Schoonebeek viert haar 200-jarige bestaan. Om die reden belicht het Dagblad van het Noorden in een serie verhalen het leven in het 1300 zielen tellende grensdorp. Vandaag aflevering 7: Het Volksfeest

image

Volksfeest 2015 in volle vaart (Hej ‘t al heurd – Apr. 2014)

Volksfeest 2015 in volle vaart.

2014 is nog maar net begonnen of de voorbereidingen voor het Volksfeest 2015 zijn al weer in volle gang. Het bestuur van het Volksfeest heeft de eerste vergaderingen al geruime tijd achter de rug. Ook kunnen we spreken van een succesvolle buurtenvergadering waarin we hebben terug geblikt op het volksfeest van 2010 en waarin input is gegeven om in 2015 wederom tot een prachtig volksfeest te komen. Deze input beperkt zich niet alleen tot de buurtenvergadering. Ook op social media zijn we actief. Velen hebben gereageerd op de vragen en stellingen op facebook. De betreffende commissies nemen deze input mee in hun plannen. We kunnen natuurlijk onmogelijk alle ideeën inwilligen, maar het helpt ons enorm om tot leuke activiteiten te komen. Zo kan ik u mede delen dat er reeds ideeën afkomstig vanuit de buurtenvergadering en social media meegenomen worden in de plannen. We willen iedereen dan ook bedanken voor de input, en natuurlijk ook vragen om dit te blijven doen. Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om leden van het Volksfeestbestuur persoonlijk aan te spreken met goede suggesties en ideeën. Nu lijkt het misschien vroeg om nu al met het Volksfeest aan de slag te zijn, maar in de tijdslijn is het nodig om catering, muziek en aanverwante zaken ruim van te voren vast te leggen. U mag er dan ook vanuit gaan dat we druk bezig zijn met bovengenoemde. Een aantal horeca en cateringbedrijven zullen worden gevraagd om in te schrijven voor het Volksfeest. Het betreft bedrijven binnen en buiten Nieuw Schoonebeek. Eén van de hoogte punten van het Volksfeest is natuurlijk de optocht. De kwaliteit van de wagens is al jaren van een zeer hoog niveau. Ook voor 2015 hopen wij dat de buurten, vriendengroepen en al wat niet meer, hun creativiteit weer laten spreken zodat we weer een prachtige, gezellige optocht krijgen. Zowel in de buurtenvergadering, alsmede op Facebook is de vraag gesteld of we wel of niet door Twist moeten gaan. In 2010 is gebleken dat onze Oosterburen zeer enthousiast hebben gereageerd op de optocht en dat de lokale bevolking in grote getale is uitgelopen om samen met ons dit stukje Volksfeest te vieren. Met andere woorden:  het was er erg gezellig. De afstand van de optocht neemt natuurlijk wel in lengte toe. Van velen van u heb ik gehoord dat het dan in tijd misschien wel te lang zou gaan duren. Dit argument neemt de commissie mee, maar in het verleden is gebleken dat het keren van de optocht op het Oosten van Nieuw Schoonebeek ook veel tijd vergt. Het is dus nog maar de vraag of een lus door Duitsland langer of korter duurt. De verschillende mogelijkheden worden momenteel bekeken. De commissie optocht neemt alle argumenten mee in hun besluitvorming. Rest het mij nog u allen veel succes en plezier toe te wensen bij uw plannenmakerij. Er borrelt al weer van alles in de groepen en buurten. De eerste vergaderingen die in het teken staan van Volksfeest 2015 zijn al achter de rug. Wat dat betreft begint het feest nu al. Veel succes. Namens het Volksfeestbestuur, Richard Eising Voorzitter.

Notulen Buurtenvergadering feb. 2014

Beste dorpsgenoten,

Op 5 februari jl. is de eerste buurten bijeenkomst geweest. Van de meeste buurten was een afvaardiging aanwezig. Richard Eising is begonnen met het voorstellen van het bestuur Volksfeest 2015 te weten,

 • Richard Eising (voorzitter)
 • Johan Harbers (vice-voorzitter)
 • Wouter Homan (penningmeester)
 • Wim Veenker (penningmeester)
 • Saskia Schnoing (secretariaat)
 • Herman Wenneker
 • Leon Herbers
 • Bart Wubbels
 • Sanne Schnoing
 • Eduard Bos
 • Marjon Hofkamp
 • Betsie de Jong
 • Monica Schepers

Het bestuur heeft de taken onder gebracht in werkgroepen. Aan de hand van deze werkgroepen is met de aanwezigen van gedachten gewisseld over ideeën en suggesties voor Volksfeest 2015. Hieronder leest u daar een korte samenvatting van.

 

 • Werkgroep Optocht/verkeer

 

Optocht door Duitsland?

Ondanks wat tegenargumenten gaat de voorkeur van het bestuur uit om door Duitsland te gaan, traditie continueren.

 

Reglement Carnaval gemeente Emmen binnen 2/3 mnd op de website!

We kijken met name naar het reglement Carnaval van de gemeente Emmen. Wordt per mail gestuurd naar de vertegenwoordigers van de buurten.

Bestuur gaat kijken naar een collectieve verzekering voor de feestwagens.

 

Onder voorbehoud Volksfeest 2015 wordt gehouden op vrijdag, zaterdag, zondag 17,18 en 19 juli. Dit is het 1ste weekend bouwvak noorden 2015

Verlichte optocht met een paar mooie feestwagens in de bebouwde kom?

Wellicht iets huren bij een externe partij om daarmee ook de lichtroute te bekijken. Ruim van te voren aangeven wellicht dat er dan wel groepen bereid zijn om hieraan mee te doen.

Vuurwerk

Merendeel stemt voor bij de afsluiting. Opening gebeurt door de herauten!

 

 

 • Marketing/PR

 

Ideeën (schetsen) logo mailen graag mailen voor 1 mrt. a.s.

We hebben sinds kort een vlag ivm 200 jarig bestaan Nieuw Schoonebeek. Deze is minder geschikt voor Volksfeest. Het bestuur zal een logo ontwerpen en als het lukt een wapen voor Nieuw Schoonebeek.

 

 

 • Werkgroep Muziek

 

Heel veel ideeën zijn genoemd waar deze werkgroep zeker mee aan het werk kan.

 

 

 • Werkgroep Zaterdagmorgen kinderprogramma

 

Op school gaan vragen aan de kinderen zelf
Iets met een workshop
Spelletjesmiddag a la zeskamp
XL Games
Game morgen

 

 

 • Werkgroep Zaterdagmiddag Familieprogramma (thema middag)

 

Schurzenjaeger (Tirol) (Slagerfestival)
Iers thema
Niet te moeilijk

 

 • Werkgroep Zondagmorgen Seniorenprogramma

 

Leeftijd 55+
Geen Shantykoor graag iets anders
Niet te veel lawaai, moet ook gelegenheid zijn voor een praatje met elkaar
Cabaret
Brunch wel positief ontvangen

 

 

 • Werkgroep Zondagmiddag Buurtenmiddag

 

Wel een presentator of presentatrice
Iets anders
Jongens tegen de meisjes/ Ik hou van Holland
Buurten competitie wel de kracht van het Volksfeest
Wel in de tent
Tafels reserveren? Vooral de ouderen bewoners hebben er moeite mee.

 

Met bovenstaande inbreng kan het bestuur zeker aan het werk met de 1ste voorbereidingen.

Inmiddels hebben we ook een eigen facebook pagina, Volksfeest Nieuw Schoonebeek. De komende maanden plaatsen we daar ook regelmatig een vraag waarop we graag jullie reactie op willen.

Ook via onze dorpskrant zullen wij jullie regelmatig op de hoogte houden.

Iedereen alvast veel inspiratie en succes met de voorbereidingen van Volksfeest 2015!

Hej ’t al heurd – December 2013

Beste Nieuw Schoonebekers,

Na de zomervakantie zijn we weer voorzichtig begonnen met de 1ste voorbereidingen voor Volksfeest
2015. Als eerste hebben we ons bestuur al versterkt met 3 nieuwe bestuursleden. Het gehele
bestuur bestaat nu uit Richard Eising (voorzitter), Wim Veenker (penningmeester), Saskia Schnoing
(secretariaat), Johan Harbers (vice-voorzitter), Betsie de Jonge, Monica Schepers, Marion Hofkamp,
Bart Wubbels, Leon Herbers en Herman Wenneker (bestuursleden) en de nieuwe leden Wouter
Homan Sanne Schnoing en Eduard Bos.
 
Begin volgend jaar willen wij graag een buurtenvergadering plannen om samen met jullie de invulling
voor Volksfeest 2015 te gaan bepalen. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn o.a. de
muziekinvulling, invulling van de buurtenmiddag, moet de optocht nog weer door Duitsland enz.
Ik zou jullie willen vragen om mij voor 1 januari a.s. d.m.v. een mail aan
volksfeeest@nieuwschoonebeek.com te laten weten wie de contactpersoon van jullie
buurtvereniging is zodat we hier de uitnodiging voor de buurten vergadering naar toe kunnen sturen.
Graag even mailen: naam, e-mail adres, post adres en telefoonnummer.

Namens het bestuur van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek