Beste Nieuw Schoonebekers,

Na de zomervakantie zijn we weer voorzichtig begonnen met de 1ste voorbereidingen voor Volksfeest
2015. Als eerste hebben we ons bestuur al versterkt met 3 nieuwe bestuursleden. Het gehele
bestuur bestaat nu uit Richard Eising (voorzitter), Wim Veenker (penningmeester), Saskia Schnoing
(secretariaat), Johan Harbers (vice-voorzitter), Betsie de Jonge, Monica Schepers, Marion Hofkamp,
Bart Wubbels, Leon Herbers en Herman Wenneker (bestuursleden) en de nieuwe leden Wouter
Homan Sanne Schnoing en Eduard Bos.
 
Begin volgend jaar willen wij graag een buurtenvergadering plannen om samen met jullie de invulling
voor Volksfeest 2015 te gaan bepalen. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn o.a. de
muziekinvulling, invulling van de buurtenmiddag, moet de optocht nog weer door Duitsland enz.
Ik zou jullie willen vragen om mij voor 1 januari a.s. d.m.v. een mail aan
volksfeeest@nieuwschoonebeek.com te laten weten wie de contactpersoon van jullie
buurtvereniging is zodat we hier de uitnodiging voor de buurten vergadering naar toe kunnen sturen.
Graag even mailen: naam, e-mail adres, post adres en telefoonnummer.

Namens het bestuur van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek