Volksfeest 2015 in volle vaart.

2014 is nog maar net begonnen of de voorbereidingen voor het Volksfeest 2015 zijn al weer in volle gang. Het bestuur van het Volksfeest heeft de eerste vergaderingen al geruime tijd achter de rug. Ook kunnen we spreken van een succesvolle buurtenvergadering waarin we hebben terug geblikt op het volksfeest van 2010 en waarin input is gegeven om in 2015 wederom tot een prachtig volksfeest te komen. Deze input beperkt zich niet alleen tot de buurtenvergadering. Ook op social media zijn we actief. Velen hebben gereageerd op de vragen en stellingen op facebook. De betreffende commissies nemen deze input mee in hun plannen. We kunnen natuurlijk onmogelijk alle ideeën inwilligen, maar het helpt ons enorm om tot leuke activiteiten te komen. Zo kan ik u mede delen dat er reeds ideeën afkomstig vanuit de buurtenvergadering en social media meegenomen worden in de plannen. We willen iedereen dan ook bedanken voor de input, en natuurlijk ook vragen om dit te blijven doen. Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om leden van het Volksfeestbestuur persoonlijk aan te spreken met goede suggesties en ideeën. Nu lijkt het misschien vroeg om nu al met het Volksfeest aan de slag te zijn, maar in de tijdslijn is het nodig om catering, muziek en aanverwante zaken ruim van te voren vast te leggen. U mag er dan ook vanuit gaan dat we druk bezig zijn met bovengenoemde. Een aantal horeca en cateringbedrijven zullen worden gevraagd om in te schrijven voor het Volksfeest. Het betreft bedrijven binnen en buiten Nieuw Schoonebeek. Eén van de hoogte punten van het Volksfeest is natuurlijk de optocht. De kwaliteit van de wagens is al jaren van een zeer hoog niveau. Ook voor 2015 hopen wij dat de buurten, vriendengroepen en al wat niet meer, hun creativiteit weer laten spreken zodat we weer een prachtige, gezellige optocht krijgen. Zowel in de buurtenvergadering, alsmede op Facebook is de vraag gesteld of we wel of niet door Twist moeten gaan. In 2010 is gebleken dat onze Oosterburen zeer enthousiast hebben gereageerd op de optocht en dat de lokale bevolking in grote getale is uitgelopen om samen met ons dit stukje Volksfeest te vieren. Met andere woorden:  het was er erg gezellig. De afstand van de optocht neemt natuurlijk wel in lengte toe. Van velen van u heb ik gehoord dat het dan in tijd misschien wel te lang zou gaan duren. Dit argument neemt de commissie mee, maar in het verleden is gebleken dat het keren van de optocht op het Oosten van Nieuw Schoonebeek ook veel tijd vergt. Het is dus nog maar de vraag of een lus door Duitsland langer of korter duurt. De verschillende mogelijkheden worden momenteel bekeken. De commissie optocht neemt alle argumenten mee in hun besluitvorming. Rest het mij nog u allen veel succes en plezier toe te wensen bij uw plannenmakerij. Er borrelt al weer van alles in de groepen en buurten. De eerste vergaderingen die in het teken staan van Volksfeest 2015 zijn al achter de rug. Wat dat betreft begint het feest nu al. Veel succes. Namens het Volksfeestbestuur, Richard Eising Voorzitter.