Welkom op de webpagina van de Dorpskrant Hej ‘t Al Heurd, een uitgave van een stel vrijwilligers uit Nieuw Schoonebeek die blijkbaar niets beters te doen hebben. Op deze site vind je alle edities van de krant, alsmede de mogelijkheid om zelf kopij aan te leveren voor de volgende editie. Want ja, ze hebben blijkbaar zo weinig om over te schrijven dat ze wel wat hulp kunnen gebruiken.

De Dorpskrant Hej ‘t Al Heurd heeft als doel om de inwoners van Nieuw Schoonebeek op de hoogte te houden van de activiteiten, nieuwtjes, verhalen en nieuws van dorpsbelangen. Het blad wordt  binnen Nieuw-Schoonebeek huis-aan-huis verspreid. Woon je niet in Nieuw-Schoonebeek of wil je het toch liever per e-mail ontvangen? Dan kan je je hier inschrijven.

Oh, en als je kopij wil insturen, lees dan wel even de aanleverspecificaties hieronder. Let wel! De redactie behoudt zich het recht voor om het toch nog wat interessanter te maken, als dat mogelijk is.

Kortom, veel leesplezier gewenst. 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging-email. Je bent pas ingeschreven als je de inschrijving via deze mail bevestigd. Let erop dat de mail eventueel in je spam terecht kan komen!